Ikke mere soja til Thises køer

Et betydningsfuldt skridt i klimakampen

Alle Thises andelshavere er stoppet med at fodre deres køer, ungdyr og kalve med soja

Nu fodres dyrene i stedet for med andre proteinafgrøder såsom heste-bønner, ærter og lupiner.

Soja dyrkes overvejende på arealer, hvor der tidligere var regnskov eller anden natur. Den stadigt stigende globale efterspørgsel
efter soja bevirker, at der nu ryddes mere regnskov og opdyrkes mere vild natur end nogensinde før – til skade for natur, biodiversitet og klima.

Klimabelastningen fra importeret soja svarer til ca. 1/3 af dansk landbrugs samlede udledning af drivhusgasser.

Nu tager vi ansvar for vores del af den udfordring.

Fakta om sojadyrkning


Soja dyrkes overvejende på arealer, hvor der tidligere var regnskov eller andre naturlige øko- systemer, og den stadigt stigende globale efterspørgsel efter soja er medvirkende til, at der nu ryddes mere skov og natur end nogensinde før – til skade for biodiversitet og klima.