Mælk ad libitum

Mælk ad libitum

Mælkebaren er åben - når kalvene får mælk først

Mælk er ikke bare mælk – det har været et mantra hos Thise, siden mejeriets grundlæggelse i 1988, og derfor arbejder man hos Thise hele tiden for at udvikle mælkekategorien

Heldigvis er forbrugerne med på den specialiserede mælk, for efter at have lanceret Urmælk og Græsmælk, kommer Thise nu med Mælk ad libitum – mælk på kalvenes præmisser. Nu har vi fået endnu en gård med i selskabet. Den historie kan du læse herunder.

Nye leverandører af Thise Ad Libitum mælk

Meie og Henrik er hollændere bosat på en gård, der er velkendt i Thise-sammenhæng. Gården hedder ”Ny Dyrvig” og blev tidligere drevet af Thise-andelshaverne Rikke & Kristen.

Vejen fra Holland til Danmark har ikke fulgt den slagne vej, faktisk mødte Meie og Henrik hinanden i Canada.

Henriks slægt har drevet landbrug i Holland siden 1700-tallet, men i år 2000 emigrerede Henriks forældre til Canada, hvor de købte gård med malkekøer; Henrik fulgte med. Nogle år senere begyndte Meie at læse til dyrlæge på et hollandsk universitet, og i studieforløbet var indlagt en praktikperiode, som for Meies vedkommende blev afviklet i Canada. Her blev hun tilknyttet et projekt, som omfattede 20 gårde, og en af gårdene tilhørte familien Helmig. Her mødte de så hinanden, Meie og Henrik – langt væk hjemmefra ….

Meie tog tilbage til Holland for at færdiggøre dyrlægestudiet og herefter tog hun til Danmark, hvor hun arbejdede som dyrlæge 2 år i Thy. Her mødte hun flere af Thises landmænd. Herefter gik turen igen tilbage til Henrik og til Canada – men efter nogle år besluttede parret, at de ville tilbage til Europa igen for at etablere sig med landbrug. De havde tre krav til deres kommende gård: den skulle drives økologisk, have dybstrøelse til køer, ungdyr og kalve, og så skulle mælken leveres til et lille mejeri. Alle tre ønsker blev opfyldt, da de i 2016 fandt ”Ny Dyrvig” på internettet. Gården blev købt og Meie og Henrik blev optaget som andelshavere i Thise Mejeri.

Sammen med en medhjælper driver parret gården, og Meie har lige nu ingen planer om at genoptage arbejdet som dyrlæge.

Jeg synes det er lidt hårdt, når man udelukkende arbejder med syge dyr, jeg vil meget hellere bruge min tid på at forebygge sygdom, og det gør jeg er på gården. Dyrene og markerne udgør en helhed, så vi tænker forebyggelse rundt om hele ”Ny Dyrvig” 

Ad Libitum mælk

Det er bedre at forebygge end at helbrede – og et af tiltagene på ”Ny Dyrvig” består i, at de nyfødte kalve går sammen med deres mødre i 10 dage efter kælvningen hvorefter de kommer i ”børnehave” sammen med en gruppe jævnaldrende kalve. Her møder de så den pædagog / ammetante, som tager sig af dem de efterfølgende cirka 3 – 4 måneder. Ammetanterne sikrer, at kalvene har mælk ad libitum / efter drikkelyst.

”Vi er blevet godt modtaget i Danmark og vi føler, at vi på Thise Mejeri bliver mødt med respekt. Det der tiltaler os utroligt meget ved Thise Mejeri er mejeriets udviklingsstrategi og de mange specialprodukter. I den forbindelse er vi meget glade for, at vi nu har fået mulighed for at levere Ad Libitum mælk til Thise. Vi håber på, at Thise Mejeri vil sætte endnu mere skub på salg og markedsføring af denne mælketype, for vi fornemmer, at forbrugerne er meget interesserede i dyrevelfærd.”- afslutter Meie Peters.

Bonusinformation

150 køer – krydsninger mellem sortbrogede, røde og jerseykøer – 2 malkerobotter. Der drives i alt 230 HA inklusiv forpagtninger – 95 % selvforsyning med foder, der dyrkes blandt andet hestebønner og lupiner.

Her kan du læse historien fra lanceringen af de første liter Ad Libitum mælk i september 2019

Det virker som det helt åbenlyse valg at lade køer og kalve følges ad, og derfor har de to andelshavere i Thise, Henrik og Steen gjort det i mange år, uden at dette har givet ekstra indtægter eller anden særbehandling for dem hos Thise

 

 

Normalt skilles køerne fra kalvene, når kalvene er nyfødte. Med den nye mælketype ’Mælk ad Libitum’ vil man hos Thise give et alternativ til den sædvanlige praksis og sætte fokus på at det er muligt at lave en mælk, der tager udgangspunkt i kalvenes behov, frem for menneskets.

 

Færre dyrlægebesøg

Derfor sætter man nu projekt Mælk ad libitum i søen: En mælk, der er tilovers, når kalvene har spist. Her går kalvene sammen med en moder-ko eller en såkaldt ammetante, fra de er nyfødte, og til de er minimum 3 måneder gamle. I hele denne periode har kalvene adgang til mælk ad libitum, for de kan drikke, når de har lyst og behov stort set hele døgnet. Hver kalv drikker 5-8 liter mælk i døgnet, og samtidig tager ammetanten over på en stor del af opsyn og opdragelse, som normalt fylder meget hos landmændene, ligesom antallet af dyrlægebesøgene er faldet, og kalvene trives.

 

Dyrevelfærd er også god økologi

Hos økologipionererne hos Thise er det en selvfølge, at man nu sender Mælk ad libitum ud til forbrugerne: ”Det er vores pligt og vores store fornøjelse hele tiden at rykke på standarderne for, hvad god økologi er. Vi ved, at mælk ikke bare er mælk. Der ligger en kompleks værdikæde bag, og når man har sagt økologi, har man også forpligtet sig til at udvikle produkter, der ved deres blotte tilstedeværelse i markedet rykker på vores fælles opfattelse af, hvad økologi og god mælk er,” siger Poul Pedersen, administrerende direktør hos Thise.