Thyborøn rav-ost

Thyborøn rav-ost

Thyborøn Rav-ost er helt sin egen.

Hverken en Danbo eller en Vesterhavsost, selvom man i Sverige uden tøven vil kalde den for en svensk herregårdsost.

Osten er lagret i ca. 14 uge – fast i konsistensen uden at være tør, og med en smag der på en og samme tid er mild og fyldig. Det totale fedtindhold ligger på ca. 28 %.

Denne ost er tilegnet Rav Aage og hans virke

I Thyborøn boede fisker Aage Hansen også kendt som Rav Aage. Navnet fik han fordi han i sin fritid samlede og sleb rav i sit værksted i Thyborøn. Rav Aage blev Danmarks første miljøaktivist. Ene mand tog han kampen op mod forureningen fra kemi-virksomheden Cheminova. Det skete allerede i 1950’erne.

Ikke mindst dumpningerne af kemikalieaffald ved Høfde 42 gjorde indtryk på Rav Aage.

Der var måske en sammenhæng mellem havets underlige farve og lugt ud for høfde 42 og de døde fisk og syge måger, som han aldrig tidligere havde set.

Fisker Aage Hansens kamp mod forureningen af Harboøre Tange startede i 1956 – i dag, mere end 50 år senere lider miljøet ved høfde 42 fortsat under den massive forurening, selvom dumpningerne af gift for længst er stoppet. Nu kæmpes der for at inddæmme og begrænse fortidens skader.

I 1995 modtog han Ridderkorset for sin indsats for havmiljøet.

Rav Aage prisen: Thise Mejeris miljøpris

Thise Mejeri har også ønsket at hædre Rav Aage for hans utrættelige kamp for et bedre miljø; en kamp han i årevis udkæmpede ene mand mod det store system. For at hædre Rav Aage og for at sikre mindet om hans indsats samt ikke mindst for at inspirere nye ”Rav Aager”, har Thise Mejeri indstiftet en miljøpris, der bærer hans navn. Rav Aage Prisen uddeles hvert femte år.

Rav Aage døde i 2008, 83 år gammel, og blev som den første – post mortem – tildelt prisen et halvt år efter sin død.

I hans sted modtog sønnen Bjarne Hansen prisen, som han videregav til:

Vestjyllands Højskole og Foreningen Levende Hav

I 2013 MODTOG FØLGENDE PRISEN

Thorupstrand Kystfiskerlaug, som påskønnelse for det bæredygtige og naturskånsomme kystfiskeri.

Borgergruppen Morads, som kæmper mod folketingets beslutning om slutdeponering af det radioaktive affald fra Risø.

Jytte Abildstrøm for en livslang kamp for økologi og bæredygtighed.

I 2018 MODTOG FØLGENDE PRISEN

Bjarne Hansen, søn af Aage Hansen, for at fortsætte sin fars kamp for ryddet op i resterne af et giftdepot ved høfde 42.

Amager Fælleds venner, som med held har kæmpet for at beskytte en gammel strandeng på ca. 19 hektar, der – til trods for at den ligger kun 4 km fra Rådhuspladsen i København – rummer en betydelig biodiversitet.

Eva Bjerrum – Drivhuset i Vesterbølle, for på engageret, vedholdende og troværdig vis at have arbejdet for økologien i over 30 år, blandt i form af en grøn købmandsbutik og ved at være en af Thise Mejeris første kunder.

Rav Aage Prisen

Uddeles næste gang i 2024